Nghĩa của từ air

trong Từ điển tiếng Anh - Tiếng Việt
@air /eə/
* danh từ
- không khí, bầu không khí; không gian, không trung
=pure air+ không khí trong sạch
=fresh air+ không khí mát mẻ
=in the open air+ ở ngoài trời
- (hàng không) máy bay; hàng không
=to go by air+ đi bằng máy bay, đi bằng đường hàng không
- làn gió nhẹ
- (âm nhạc) khúc ca, khúc nhạc, điệu ca, điệu nhạc
- vẻ, dáng, dáng điệu; khí sắc, diện mạo; thái độ
=with a triumphant air+ với vẻ đắc thắng
- (số nhiều) điệu bộ màu mè, vẻ ta đây
=to give oneself airs and graces+ làm bộ màu mè, làm duyên, làm dáng
=to give oneself airs; to put on (assume) air+ làm bộ, làm ra vẻ ta đây, lên mặt
!to beat the air
- mất công vô ích, luống công
!to build castles in the air
- (xem) castle
!a change of air
- (xem) change
!to clear the air
- (xem) clear
!command (mastery) of the air
- quyền bá chủ trên không
!to disappear (melt, vanish) into thin air
- tan vào không khí, tan biến đi
!to fish in the air; to plough the air
- mất công vô ích, luống công
!to give somebody the air
- (từ lóng) cho ai thôi việc, thải ai ra
- cắt đứt quan hệ với ai
!to go up in the air
- mất tự chủ, mất bình tĩnh
!hangdog air
- vẻ hối lỗi
- vẻ tiu nghỉu
!in the air
- hão huyền, viển vông, ở đâu đâu
=his plan is still in the air+ kế hoạch của hắn còn ở đâu đâu
- lan đi, lan khắp (tin đồn...)
!to keep somebody in the air
- để ai ở trong một trạng thái hoài nghi chờ đợi không hay biết gì
!to make (turn) the air bleu
- (xem) blue
!on the air
- (rađiô) đang phát thanh, đang truyền đi bằng rađiô
!to saw the air
- (xem) saw
!to take air
- lan đi, truyền đi, đồn đi (tin đồn...)
!to take the air
- dạo mát, hóng gió
- (hàng không) cất cánh, bay lên
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tẩu, chuồn, trốn cho mau
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bị đuổi, bị thải
!to tread on air
- (xem) tread
* ngoại động từ
- hóng gió, phơi gió, phơi
- làm thoáng khí, làm thoáng gió, làm thông gió
=to air oneself+ hóng gió, dạo mát
- phô bày, phô trương
=to air fine clothes+ phô quần áo đẹp
- bộc lộ, thổ lộ
=to air one's feelings+ thổ lộ tình cảm
@Chuyên ngành kinh tế
-không khí
-không vận
@Chuyên ngành kỹ thuật
-gió
-hàng không
-khí nén
-khoảng trắng
-không khí
-làm thoáng gió
-phát đi
-phát rộng
-quạt trần
-thông gió
-thông hơi
@Lĩnh vực: điện lạnh
-làm thoáng khí

Những mẫu câu có liên quan đến "air"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "air", trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ air, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ air trong bộ từ điển Từ điển Anh - Việt

1. Robots such as the Air Penguin, Air Ray, and Air Jelly have lighter-than-air bodies, propelled by paddles, and guided by sonar.

Các robot như Air Penguin, Air Ray, và Air Jelly có thân nhẹ hơn không khí, đẩy bằng cánh giầm, và được lái bởi siêu âm.

2. Air raid!

Máy bay oanh tạc!

3. The air?

Bầu trời?

4. Air Cav!

Kỵ binh bay!

5. Air-conditioning.

Máy điều hoà.

6. Fresh air!

Không khí trong lành!

7. Air power!

Sức mạnh gió.

8. Air conditioning?

Điều hoà không khí?

9. Attack missions include the subtypes air interdiction, suppression of enemy air defense (SEAD), and close air support (CAS).

Các nhiệm vụ tấn công bao gồm sự can thiệp không khí của phân nhóm, ngăn chặn sự phòng không của địch (SEAD), và chi viện không quân trực tiếp (CAS).

10. Disassemble the foam air filter and use Motul Air Filter Clean.

Sản phẩm được bán dưới dạng bình 1 lít và bình xịt 400ml tháo rời lọc gió và dùng Motul Air Filter Clean làm sạch trước.

11. No air conditioning?

Phanh của nó cũng rất tệ nữa. không có máy lạnh sao?

12. Call air support.

Gọi máy bay chiến đấu đi.

13. Furnace air intake?

Lỗ thông gió lò sưởi ư?

14. There's an air show at the Air Force Academy this weekend.

Cô cũng biết tuần này có cuộc Triển lãm Hàng không ở Học Viện Không quân

15. Air hockey, huh?

Khúc côn cầu trên bàn à?

16. You got air.

Anh có dưỡng khí.

17. You got air?

Anh mở dưỡng khí chưa?

18. Sοme fresh air.

Cần thêm chút không khí trong lành.

19. We are air.

Chúng ta chỉ là không khí thôi!

20. Open the air inlet valve to supply compressed air to the machine

Mở Van khí vào máy cung cấp khí nén cho máy

21. Cold air, unlike warm air, is unable to transport much water vapor.

Không khí lạnh thì không giống không khí ấm, nó không thể mang theo nhiều hơi nước được.

22. When operating, an air conditioner usually removes excess moisture from the air.

Khi hoạt động, máy điều hòa không khí thường loại bỏ lượng ẩm thừa trong không khí.

23. The air conditioning system draws air from the upper floors where the air is cooler and cleaner than on the ground.

Hệ thống điều hòa không khí hút không khí từ các tầng trên, nơi không khí mát và sạch hơn so với mặt đất.

24. What contaminated “air” is more dangerous than the polluted air we may breathe?

“Không khí” bị nhiễm độc nào còn nguy hiểm hơn không khí ô nhiễm mà người ta thở?

25. Petrov's in the air.

Petrov đã lên máy bay.

26. Getting some fresh air.

Hưởng thụ không khí trong lành.

27. Get some fresh air?

Chút không khí trong lành?

28. I'm breathing fresh air.

Hưởng không khí trong lành.

29. You need some air?

Em cần một số không khí sao?

30. Air in the colon.

Khí ở trong ruột già.

31. The Air-Conditioned Nightmare.

Chiến tranh biên giới Việt-Trung bùng nổ.

32. There's air-sea interactions.

Nào là những sự tác động qua lại của không khí-biển

33. Cape Air, LIAT and Air Sunshine are amongst the airlines offering scheduled service.

Cape Air, LIAT, BVI Airways và Air Sunshine nằm trong số các hãng hàng không cung cấp dịch vụ theo lịch trình.

34. To The Air Cav.

Mừng kỵ binh bay.

35. Up in the air.

Giơ lên cao.

36. Ground that air support.

Dừng chi viện không quân.

37. SUSPENSE fills the air.

Bầu không khí hồi hộp bao trùm căn phòng.

38. It's an air alarm!

Còi báo động!

39. Some mid-air stalls?

Anh có khi nào bị chao đảo trên không chưa?

40. Summer heat, clear air

Mùa hè, nóng, không khí trong lành

41. Use a air gun.

Dùng một khẩu súng sử dụng khí.

42. Air is breathable, oxygenated.

Không khí khá dễ thở, có ô-xy hoá.

43. To smack (thin air)

Hằn in vào không (trong làn gió mỏng)

44. There's air- sea interactions.

Nào là những sự tác động qua lại của không khí- biển

45. "Something's wrong with the air conditioner -- smell of burning V-belts in the air."

(Cười) "Có gì đó không ổn với cái máy điều hòa -- mùi khét, hình như cháy cái dây đai chữ V."

46. " Something's wrong with the air conditioner -- smell of burning V- belts in the air. "

" Có gì đó không ổn với cái máy điều hòa -- mùi khét, hình như cháy cái dây đai chữ V. "

47. The airline began operating as an air taxi company, Interisland Air Services, in 1986.

Hàng bắt đầu hoạt động như một công ty taxi hàng không với tên Interisland Air Services, năm 1986.

48. During the Gulf War, the F-15 accounted for 36 of the 39 air-to-air victories by U.S. Air Force against Iraqi forces.

Trong Chiến tranh Vùng Vịnh chống lại lực lượng Iraq, chiếc F-15 chiếm 36 trong số 39 chiến thắng trên không của Không quân Hoa Kỳ.

49. So air currents powered by the sun carry wet air to the middle of continents.

Những dòng khí được tiếp sức bởi mặt trời mang theo hơi ẩm vào sâu trong lục địa.

50. Above the Amazon, there is clean air, as there is clean air above the ocean.

Phía trên rừng Amazon, có một lớp khí sạch, như lớp khí sạch ở trên đại dương vậy.