Nghĩa của từ ສົງພະ

trong Từ điển Lào - Việt

ສົງພະ ກ. tưới nước cho sư, tưới nước cho Phật.