Nghĩa của từ đánh xe bằng Tiếng Việt

đánh xe
[đánh xe]
Drive a vehicle

Đặt câu với từ "đánh xe"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "đánh xe", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đánh xe, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đánh xe trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. ĐÁNH XE THẦN TỐC!

2. Ta làm nghề đánh xe vậy!".

3. Những tên đánh xe lang thang, say sỉn.

4. " Tôi nhận anh ta, " người đánh xe thuê.

5. Nguỵ Vô Kỵ nghe theo, đánh xe vào chợ.

6. Cậu đánh xe vào sân và dỡ cỏ khô xuống.

7. " Người đánh xe ngựa thuê của tôi lái xe nhanh.

8. Tôi có thể đánh xe giỏi như bất kỳ ai.

9. Có xe cùng lính đánh xe và chiến mã* đi theo,

10. Làm ơn hãy đánh xe tới và đưa chúng tôi đi.

11. " Người đánh xe ngựa thuê của tôi đã lái xe nhanh.

12. Người đánh xe và người đi cùng cũng bị bắn chết.

13. Sau đó, một cái gì đó có cổ người đánh xe thuê.

14. Những người đánh xe siết lại những mảnh vải che mắt ngựa.

15. Barman, người đánh xe thuê, và cảnh sát phải đối mặt về.

16. Một người đàn ông bị giết, bên cạnh việc đánh xe của mình.

17. Xem những lợi thế của một người đánh xe thuê như bạn tâm.

18. " Bạn đã gắn chặt nó? " Hỏi những người đánh xe thuê đầu tiên.

19. Người đánh xe thuê đột nhiên whooped và tăng gấp đôi, đá dưới cơ hoành.

20. Xem các lợi thế của một người đánh xe thuê như là một bạn tâm.

21. Giê-hu đánh xe ngựa đến Gít-rê-ên, nơi Giê-xa-bên đang sống.

22. Tôi đã xem cuộn băng giám sát quay cảnh anh đánh xe Shaw ra bã.

23. " Anh ấy có thể ở trong nhà ngay bây giờ! " Người đánh xe thuê đầu tiên.

24. Khi David đánh xe ngựa trở về nhà, một cảm giác tốt đẹp chan hòa lòng cậu.

25. Pháo 120mm của nó được thiết kế để đánh xe tăng địch ở khoảng cách rất xa.

26. " Đừng vội vã quá nhiều về cánh cửa ", người đánh xe thuê bị thiếu máu, lo lắng.

27. Khi đánh xe đến Gít-rê-ên, Giê-hu thấy bà nhìn xuống từ cửa sổ cung điện.

28. Tôi không thể nhồi pa-tê gan với 30 tên đánh xe chết đói phì phò đằng sau gáy.

29. Anh ta đi thuyền với Các Thánh Hữu đến Châu Mỹ và đánh xe kéo ngang qua các cánh đồng.

30. Sau đó ông.công bố người đánh xe ngựa bị bắt tên là Jefferson Hope, kẻ giết chết Drebber và Stangerson.

31. Holmes gửi cậu xuống gặp người đánh xe ngựa thuê, nói rằng cần giúp đỡ đống hành lý của mình.

32. Vua có quyền bắt người dân đánh xe, làm lính kị, cày ruộng, gặt mùa màng, chế tạo binh khí, v.v...

33. Khi người đánh xe ngựa đi lên cầu thang và khuân vác đồ đạc, Holmes liền còng tay và khống chế chế anh ta.

34. Để quân thù bất ngờ, Giê-hu đánh xe vượt quãng đường 72km từ Ra-mốt trong Ga-la-át đến Gít-rê-ên.

35. Một trong những tên cướp đang lấy mấy cái túi trên mui xe và bất thần người đánh xe túm hắn để làm lá chắn.

36. Ngoài ra, trưng dụng trái phép thú vật, người đánh xe, hay xe ngựa để chuyên chở cho nhà nước là điều rất thông thường.

37. Tôi đã từng cứu những người đánh xe ngựa khỏi các băng đảng và những người da đỏ say rượu trong những lúc nguy ngập.

38. lão gầy như một cái bút chì Và tinh quái như một tay đánh xe ngựa có thể là người đáng sợ nhất còn sống.

39. Người đánh xe kéo để ý thấy quyết tâm của em để theo kịp chiếc xe kéo và hỏi em có muốn được chở đi không.

40. Và khi các kênh đào được xây dựng, với cùng số lượng người đánh xe và số ngựa, bạn có thể mang gấp 10 lần hàng hóa.

41. Thường thì chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, cùng nhau đánh xe ngựa suốt bốn tiếng, rao giảng hai hoặc ba tiếng, rồi trở về nhà.

42. Cậu bé già nói rằng ở London, chuyến đi đã đặt anh trở lại eightpence và người đánh xe ngựa thuê cho biết anh ta nên lo lắng.

43. Tại London, Hope trở thành một người đánh xe ngựa thuê và cuối cùng tìm thấy Drebber và Stangerson tại nhà ga Euston sắp khởi hành đến Liverpool.

44. Trong Biển Đỏ, thây của những kẻ đánh xe ngựa và những kẻ cưỡi ngựa bị sóng biển đưa đi đây đi đó, và quân cụ thì tấp vào bờ.

45. Không ai cầm dây cương và chẳng ai đi trên chiếc xe ngựa, cỗ xe được hộ tống cứ như thể vị thần đó chính là tên đánh xe ngựa.

46. Vào tháng 9 năm 1733, vua Stanisław đặt chân tới kinh thành Warsaw, sau khi đã rong ruổi qua miền Trung Âu nhiều ngày đêm cải trang thành một người đánh xe.

47. Poseidon cũng cho Nerites làm người đánh xe của ông; cậu chàng đã lái chiếc xe ngựa vô cùng nhanh chóng, với sự ngưỡng mộ của những sinh vật biển khác nhau.

48. Tôi đã gửi John, đánh xe, để xem bạn, chạy lên cầu thang, vào đi bộ, quần áo của tôi, khi tôi gọi cho họ, và đi xuống cũng giống như bạn khởi hành.

49. Trong khi một người dân thị trấn hộ tống người ấy trong một chiếc xe ngựa để đi đến bìa thị trấn, thì người đánh xe ngựa cảm thấy lòng tràn ngập trắc ẩn.

50. Một hôm, sau vụ Scarlett bị tấn công khi đánh xe một mình qua khu ổ chuột lân cận, Frank, Ashley và những người khác đã bất ngờ đột kích vào khu phố đó.