Nghĩa của từ công trường

trong Từ điển tiếng việt
công trường
[công trường]
xem quảng trường
building/construction site
roadworks
" Chạy chậm lại , công trường đang thi công "
'Slow, roadworks ahead'
(quân sự) (từ hiếm) xem sư đoàn

Đặt câu với từ "công trường"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "công trường", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ công trường, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ công trường trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Công trường á?

2. Công trường này là sao?

3. Công trường gì thế nhỉ?

4. Có công trường ở phố EIm.

5. Đó là công trường thi công sao?

6. Khu công trường thứ 49 và nhà thờ.

7. Không tạo nhiều rác thải trên công trường.

8. Pune có 5000 công trường xây dựng nhà ở

9. Giờ này ông ấy đang ở ngoài công trường

10. Đây là công trường của TTTMTG, trên trang nhất.

11. Đội ngũ công nhân tại công trường xây dựng

12. Sáng nay tôi ở công trường với bố vợ.

13. Vào buổi tối một dàn loa được gắn tại công trường Lenin (ngày nay là Công trường Tự do), ai muốn đều có thể dùng.

14. Anh ta phải làm công việc ở chỗ công trường.

15. Chúng xây dựng công trường cấm người ngoài lai vãng.

16. Quách Tử Nghi mang đại quân tấn công Trường An.

17. Chào Mark, tôi sẽ đến công trường sớm nhất có thể.

18. Ước mơ của các kỹ sư công trường nay thành sự thật.

19. Tôi sẽ cho công trường dừng làm việc và chặn các đường.

20. Các em nhỏ có mặt tại công trường, xây dựng công trình

21. Công dân cổ đại của thành phố thường gọi nơi này (nguyên thủy là một khu họp chợ) là Công trường Lớn (Forum Magnum) hay đơn giản chỉ là Công trường (Forum).

22. Ngoài ra, bọn anh còn có máy hút chất thải ở công trường.

23. Anh biết bao nhiêu xe tôi thấy chạy qua công trường của tôi không?

24. Tôi hy vọng mình không có ai đó quá nhiệt tâm ở công trường.

25. Có lúc công trường của công trình này có tới gần 1000 lao động.

26. 600 phần tường được in tại cửa hàng và lắp ráp tại công trường.

27. Anh phải đi lấy mấy món ở chỗ mình rồi mới ra công trường.

28. Công trường xây dựng được khởi động ở cả hai đầu, nhưng tiến chậm chạp.

29. Nếu nó là kẻ xả súng trường học, tại sao nó chưa tấn công trường?

30. Những công trường xây cất có đầy những người làm việc sốt sắng và giỏi giang.

31. Đến giữa năm, mọi dự trù đã hoàn tất và công trường đi vào hoạt động.

32. Phía bên trái của công trường là khu vực để xe của giáo viên và học sinh

33. Trên đường vào trong công trường, người của tôi tìm ra xác của bốn nạn nhân nam.

34. Vào tháng 12, công trường bắt đầu mang thiết bị hạng nặng và vật liệu xây dựng.

35. Cuối cùng, bức tượng của ông nổi bật ở công trường chính tại Tiranë đã bị hạ xuống.

36. Vào ngày 13 tháng 10, một sĩ quan đem anh từ nơi biệt giam trở lại công trường.

37. Jeanne Daubanton, thành viên rất tích cực của Turlupins, bị thiêu sống ở Paris, tại công trường bãi công.

38. Bài báo nói tiếp: “Tại công trường có vật liệu chất từng đống cạnh bên những bàn đầy thức ăn.

39. Bởi thế tôi ở đó, ngực trần, ngồi trên cái xe ủi, giống như trong một công trường xây dựng.

40. Ông chưa bao giờ dùng cầu cho khách bộ hành vì ông phải đi xa hơn 2km mới đến công trường.

41. Tôi ở lại công trường đến lúc nhà Bê-tên mới được dâng hiến vào ngày 13 tháng 4 năm 1991.

42. Tôi đã thuê người chụp hình lại xem có ai trộm cắp vật liệu xây dựng ở công trường hay không.

43. Công nhân thu dọn lân cận các công trường kỹ nghệ bị lụt có thể bị tác hại bởi nước ô nhiễm hoá chất.

44. Một bảng hiệu JW.ORG bắt mắt đã được dựng lên tại công trường sau khi việc xây cất bắt đầu một thời gian ngắn

45. Promenadeplatz ở München là một công trường dài hình chữ nhật theo hướng đông-tây giữa Maffeistraße và Pacellistraße trong Kreuzviertel của Phố cổ.

46. Có lẽ một ngày nào đó, đám Công đoàn, công nhân điện của anh, họ sẽ thấy khu công trường này có vấn đề.

47. Các cây trụ to đã không được dựng lên bằng phương pháp dùng giàn giáo thường sử dụng trong các công trường xây dựng.

48. Mae West là một kiến trúc nghệ thuật trên công trường Effnerplatz ở München - Bogenhausen, được đặt tên theo nữ diễn viên Mae West.

49. Nhưng cậu ta nói đó là do làm việc ở công trường thế nên cậu ta sẽ không thừa nhận là bị chuột cắn ở nhà.

50. Khi đá granite được dỡ xuống cảng, có một đội gồm hàng trăm người hoặc hơn thế nữa kéo những tảng đá đó đến công trường.