Nghĩa của từ rạng ngời bằng Tiếng Việt

rạng ngời
[rạng ngời]
shine, glitter, sparkle, be bringt or sparkling, blaze, dawn, lighten, flourish, distinguish oneself

Đặt câu với từ "rạng ngời"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "rạng ngời", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ rạng ngời, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ rạng ngời trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Well, rạng ngời.

2. Họ rạng ngời hạnh phúc.

3. Trông ngài thật rạng ngời, thưa ngài.

4. Ôi... thật là xinh đẹp rạng ngời.

5. là gương chiếu sáng rạng ngời,

6. Tuổi xuân rạng ngời thế này!

7. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!".

8. và trở nên tươi trẻ rạng ngời.

9. ngài soi sáng chân lý rạng ngời.

10. Ðức hạnh phải rạng ngời. ^ Flügel, Peter (2012).

11. Kininjã) " Khoảng lặng rạng ngời - Ki Ninger!"

12. Họ gọi nó là Công Viên Rạng Ngời.

13. Niềm vui rạng ngời trên gương mặt họ.

14. Mọi nước đi trong vinh quang rạng ngời của thành;

15. sự sáng Cha chiếu rọi trên chúng con rạng ngời.

16. Chắc chắn, gương mặt của chúng rạng ngời niềm vui!

17. Nó chiếu xuyên qua bóng tối với một bình minh rạng ngời.

18. Vì một tương lai rạng ngời... Chúng ta cùng xây lê những thành phố...

19. Chúng ta tập hợp tại đây hôm nay để vinh danh một cái chết rạng ngời.

20. 20 Bài Thi-thiên số 23 giống như một viên đá quí nhiều mặt chiếu sáng rạng ngời.

21. Ngài tuyệt vọng thí điểm, cùng một lúc chạy trên đá rạng ngời ngươi biển bệnh mệt mỏi vỏ cây!

22. Chắc chắn là mặt trời chiếu rực với tia nắng rạng ngời vào buổi sáng Phục Sinh hôm đó.

23. Chị nói: “Khi thấy gương mặt rạng ngời của những anh chị ấy, tôi muốn có cuộc sống như họ”.

24. * Một thiếu nữ có vẻ mặt rạng ngời với niềm hạnh phúc lẫn đức hạnh tỏa ra vẻ đẹp bên trong.

25. Khi tôi dẫn các em nhỏ đến thăm cụ, cụ liền mỉm cười và đôi mắt rạng ngời niềm vui!”.

26. Giới trẻ rạng ngời tinh thần vinh quang vững mạnh đã đều được tất cả những người hiện diện cảm thấy.

27. Ông là bóng tối, đẹp trai, và rạng ngời, không bao giờ gọi ít hơn một lần một ngày, và thường hai lần.

28. Nhưng không phải chỉ vì tính cách rạng ngời, kỹ năng giao tiếp tốt và sở hữu các hộp bút tuyệt đẹp.

29. Ông nói: “Sự sáng của kẻ lành soi rạng-ngời; nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi”.— Châm-ngôn 13:9.

30. Một ánh sáng rạng ngời từ trời chiếu xuống, và một tiếng nói hỏi: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, tại sao ngươi bắt-bớ ta?”

31. Ông là đen, đẹp trai, và rạng ngời, không bao giờ các cuộc gọi ít nhất một lần một ngày, và thường hai lần.

32. Bà trở nên nổi tiếng vì vẻ đẹp rạng ngời, và vì chặt một trong những ngón tay để tỏ lòng thành của mình với người yêu.

33. Mẹ của tôi sẽ trông rất trẻ trung và rạng ngời, ảnh hưởng của tuổi tác và những năm đau yếu về thể chất đã được cất bỏ.

34. Những gì tôi có nghĩa là, cô ấy khiến tôi cảm thấy tỉnh táo và rạng ngời, giống như một hiệp sĩ vui vẻ cũ không đúng tiêu chuẩn hoặc một cái gì đó của loại đó.

35. Như vậy, trong cuộc sống, muốn cảm nhận vầng hào quang rạng ngời của hạnh phúc, chúng ta không chỉ cần nỗ lực, cố gắng mà còn cả sự san sẻ, giúp đỡ mọi người để hạnh phúc đến muôn nơi

36. Tôi nhớ vẻ rạng ngời đầy bình an và thiêng liêng của bà khi bà được làm lễ gắn bó với người chồng và con trai đã qua đời của bà cùng với con gái còn sống của bà là người đã là tín hữu của Giáo Hội.